Rent vatten

 

 

vattenglas

THS Finland har specialiserat sig på försäljning, installation och underhåll av utrustning för produktion av dricksvatten från havsvatten, sjövatten eller av tex brunnsvatten som är för orent för att kunna användas direkt. 

Av Valvira kompetenstestad och godkänd vattenentreprenör (Nr 56515)

 

 

Share