Företaget

All affärsverksamhet i anslutning till konsultering och rekryteringsverksamhet inklusive avtal och förpliktelser, har överförts till det nya bolaget

FutureheadLogo

 

vattenglas

THS Finland fokuserar i fortsättningen på marknadsföring, försäljning, installation och underhåll av utrustning för produktion av dricksvatten från havsvatten, sjövatten eller av tex brunnsvatten som är för orent för att kunna användas direkt. 

Av Valvira kompetenstestad och godkänd vattenentreprenör (Nr 56515)

 

 

Share