EMPRO 4000

73846A3B-814D-4892-9988-D30D5C630145”Avsedd för växthus, större semesterbyar, produktionsanläggningar, vattenandelslag och bryggerier” 

Produktionskapacitet 4000 l/h
  • Anläggnings aktiva produktionsenheter är uppdelade i två särskilda element, så att om en enskild komponent får en produktionsstörning eller behöver underhållas, blir det produktionsuppehåll endast för halva anläggningen. På så sätt kan en hög produktionssäkerhet garanteras. 
  • 3-stegs förfiltrering
  • Högtryckspumparna, filter, rörledningar, magnetventiler etc som kommer i kontakt med orenat vatten, är tillverkade i syrafast stål. 
  • Anläggningen har en inbyggd 310 liter behållare för renat vatten. Den har integrerats med det automatiserade systemet och används som bufferttank för det vatten som används för apparatens egna rengöringsprocesser.  
  • Anläggningen vilar på en stålplattform och de aktiva delarna är inneslutna i ett hölje av rostfritt stål.
  • Med anläggningen levereras en 100 liters IC vattencontainer, som fungerar som buffert för den egentliga vattenbehållaren. 
  • Mått (utan IBC container 1250 x 1200 x 2000, vikt ca. 1 000 kg.
Share